VAKMANSCHAP WERKT
Focusgroepen doctoraat Anneleen Swillen

Anneleen Swillen onderzoekt de potentiële expressieve rollen van presentatie in het artistieke proces. In het kader van haar doctoraatsonderzoek in de kunsten (UHasselt en PXL-MAD, 2015 – 2019) organiseerde zij twee focusgroepen in Kasteel Domein Bokrijk. (more…)

kuppers&wuytens neemt deel aan #LIMBLOGDESIGNTOUR

Vijf prominente, internationale lifestyle- & designbloggers strijken dinsdag 13 oktober neer in Limburg voor een unieke en begeleide tour langsheen het beste van wat Limburg te bieden heeft. Drie dagen lang krijgen ze een originele showcase van Limburgs design met tal van ontmoetingen met designers en bedrijfsbezoeken. In #LimblogDesignTour participeren zowel IDE als Cultuurplatform Design om hun troeven ten volle uit te spelen.

 

(more…)

Mooi interview met kuppers&wuytens

Een mooi portret van ontwerpersduo kuppers&wuytens door Hilde Neven hier te lezen.

Call BKRK Wedstrijd Keramiek

BKRK KERAMIEK WEDSTRIJD

De opdracht van dit wedstrijdproject bestaat uit het ontwikkelen van een object (gebruiksvoorwerp) dat het authentieke vakmanschap keramiek vertegenwoordigt in gebruik, techniek, materiaal, duurzaamheid.

(more…)

Billie Van Nieuwenhuyzen geselecteerd voor Week van het Ontwerpen 2015!
Het studentenproject van PXL-MAD student Billie Van Nieuwenhuyzen werd geselecteerd voor de expo van studentenprojecten op Week van het Ontwerpen 2015.
Week van het Ontwerpen 2015 gaat door van 28 tem 31 oktober, in de Budafabriek Dam 2A, Kortrijk. Naast de expo met de beste studentenprojecten uit het creatieve ontwerponderwijs, zullen er nog 3 andere exposities te zien zijn. Deze zullen vrij te bezoeken zijn iedere dag van 9u tot 21u. ’s Avonds is er telkens een gevuld avondprogramma.
Natalia aanvaard voor presentatie op Graduate Workshop “Russian Art: Changing Perceptions” (Bremen, 4 Jun 15)

Natalia Drobot is aanvaard om een presentatie te geven over haar werk aan de

School of Humanities and Social Sciences, Research IV, Campus Ring 1,
Jacobs University Bremen, June 04, 2015

Russian Art: Changing Perceptions”

Russian Art and Culture Group
Second Graduate Workshop

Language: English

The second graduate workshop of the Russian Art and Culture Group aims
to take a cross-epochal perspective at the changes in the perception of
Russian Art in an international context from the early 19th century
until today. The two major questions we wish to explore are: “How is
Russian art perceived and for what reasons?” and “How do Russian
artists want to be seen and what instruments do they use to achieve
their goals?” Papers might explore the following topics:

–    cultural and national stereotypes
–    perception patterns
–    political groups and alliances
–    the art market
–    internal art discourses
–    transcultural phenomena

CFP Design on Display: Staging Objects

Call for Papers: Design Studies Forum @ College Art Association (Washington, 3-6 Feb 2016)
Design on Display: Staging Objects in the Museum and Beyond

The theory and practice of object display has a long history, from cathedral crypts and early modern cabinets of curiosities to nineteenth- and twentieth-century museums, universal exhibitions, theme parks, chambers of horror, and department stores. Historians, curators, artists, entrepreneurs, and designers engage in complex experiential, pedagogical, and technological challenges involved in the design of environments for education, entertainment, and consumption. This panel explores evolving practices of presentation and display including but not limited to exhibition, retail and interior design, historical house museums, period rooms, and art installations. Seeking to chart a history of display design, we invite papers that examine the cross-fertilization of ideas and practices related to the display of objects in different historical contexts and spatial layouts. What does the history and theory of presentation and display teach us about the design of interior environments, and what emergent trends might shape the future of display?

Proposals due to session chairs by May 8, 2015

Anca I. Lasc, Pratt Institute; and Paula Lupkin, University of North Texas

Emails:alasc@pratt.edu<mailto:alasc@pratt.eduandPaula.Lupkin@unt.edu<mailto:Paula.Lupkin@unt.edu>

For further submission information please refer to:http://www.collegeart.org/pdf/2016CallforParticipation.pdf

Knikkers als ambacht/ The craft of making marbles
Marjan

Prachtig filmpje over een knikker-manufactuur in Tinka, Latijns-Amerika, online gevonden door Karen Wuytens.

Manifest “Beyond the new”
Marjan

Hella Jongerius & Louise Schouwenberg schreven een inspirerend manifest waarin ze pleiten voor een idealistische agenda voor design: A SEARCH FOR IDEALS IN DESIGN. Ze bekritiseren daarin de obsessie met het Nieuwe omwille van het Nieuwe, en betreuren het dat veel design tegenwoordig de nauwe verweving ontbeert van de waardes die ooit inspiratie boden aan ontwerpers, en aan de producenten van hun ideeën: de hoogst mogelijke kwaliteit bereikbaar maken voor velen. Ze roepen ontwerpers op om de leiding te nemen in een noodzakelijke mentaliteitsverandering. Manufracture kan dat enkel onderschrijven.

MANUFrACTURE. Things & thoughts that matter 

manufacture (1) (n.): the making of articles
manufactures (2) (n., plural): produced articles, goods
manufacture (3) (v.tr.): make, invent, fabricate, produce
fracture (n.): breakage, crack, split

“Tradition is not a relic but something to be kneaded today.” [Traditie is geen relikwie maar iets dat je vandaag moet kneden.] (Gerard Mortier, 2014)

“There is a crack in everything, That’s how the light gets in.” (Leonard Cohen, 1992)

The current rephrasing of traditional artistic forms, materials, techniques, functions and/or concepts constitutes the link between the researchers of MANUFrACTURE. This research group unifies research into and with artistic objects that venture into the interface between fine art, the objet d’art and design. Crafts(manship), characterised by skill, handicraft, uniqueness and tactility, is combined with the artistic or with industrial processes and practices. Sometimes a specific question is the starting point, sometimes topical needs form the basis. Apart from the final product, also the creative process itself is important, with attention to the active interaction between materialisation and idea as design method. In this, the body often serves as a giver of meaning and as carrier of tacit knowledge or specific ‘memory’ for acts during the creative process. The aim is not just perfection – also fracture, vulnerability or lack may constitute a source of inspiration or may be externalised. In other words: the crucial role of contemporary art as fractious troublemaker.

 

MANUFrACTURE. Things & thoughts that matter [Dutch]

Manufacture (1) (zn): fabricaat, product
Manufacture (2) (zn): vervaardiging, fabricage, productie(proces), makelij; fabriekswezen, industrie; maakwerk(je)
Manufacture (3) (ww): vervaardigen, verwerken, produceren, voortbrengen, verzinnen
Fracture (zn): breuk, fractuur, barst, gebroken waar

“There is a crack in everything, That’s how the light gets in.” (Leonard Cohen, 1992)

“Traditie is geen relikwie maar iets dat je vandaag moet kneden.” (Gerard Mortier, 2014)

De actuele hertaling van traditionele artistieke vormen, materialen, technieken, functies en/of concepten is wat de onderzoekers van MANUFrACTURE verbindt. De onderzoeksgroep verenigt onderzoek naar en met artistieke objecten die zich begeven op het raakvlak tussen de vrije kunst, het objet d’art, en design. Ambacht(elijkheid), gekenmerkt door métier, het manuele, uniciteit en tactiliteit, wordt gecombineerd met het artistieke of met industriële processen en praktijken. Nu eens wordt vertrokken van een specifieke vraag, dan weer ingespeeld op actuele noden. Naast het eindproduct is ook het creatieproces zelf van belang, met aandacht voor de actieve wisselwerking tussen materialisatie en idee als ontwerpmethode. Het lichaam fungeert daarbij dikwijls als betekenisverlener en als drager van een tacit knowledge of specifiek ‘geheugen’ voor handelingen tijdens de creatie. Niet enkel het perfecte wordt beoogd, ook de breuk, het kwetsbare of het gebrek kunnen een inspiratiebron vormen of veruitwendigd worden. Of nog: de cruciale rol van hedendaagse kunst als weerbarstige stoorzender.

Postdoc:

Karen Wuytens
Bert Willems
David Huycke
Tine De Ruysser


PhD students:

Anneleen Swillen
Marieke Pauwels
Lore Langendries
Natalia Drobot
Ivan Dobrev
Peter De Cupere


Grafisch Ontwerp: Jelle Martens
Website: Mathieu Serruys


CONTACT

David Huycke
PXL-MAD, Research Group MANUFrACTURE
Campus Elfde Linie, Elfde-Liniestraat 24
B-3500 Hasselt, België
david.huycke@pxl.be | david.huycke@uhasselt.be

 

 

 

Grafisch Ontwerp: Jelle Martens
Website: Mathieu Serruys